Description: Description: Description: Description: Description: Description: Pik Pešter

VESTI

19.06.2018.

Sazivanje redovne skupštine akcionara

14.05.2018.

Sazivanje vanredne skupštine Odbora

31.05.2016.

Izveštaj odbora direktora

Odluka o zakazivanju skupstine

Dnevni red

Formular za glasanje

Poziv za redovnu godisnju skupstinu

30.06.2016.

Izveštaj o bitnom događaju

31.05.2016.

Formular za glasanje u odsustvu

Izvestaj o bitnim dogadjajima

Izvestaj odbora direktora na godisnjoj skupstini

Odluka o zakazivanju skupstine

30.06.2015.

Izveštaj o bitnom događaju

Odluka o sazivanju Redovne godišnje skupštine

Izveštaj Odbora direktora na godišnjoj skupštini akcionara

30.05.2014.

Formular glasačkog lista

Formular pristupnice

Formular punomoćja za glasanje

Odluka odbora direktora za redovnu skupštinu

Poziv za redovnu godišnju skupštinu

Predlog odluke o izmenama i dopunama statuta akcionarskog društva

Predlog odluke za usvajanje zapisnika sa prethodne redovne sednice

Predlog odluke finansijskih izveštaja

Predlog odluke o imenovanju revizora

Predlog prečišćenog teksta statuta javnog, jednodomnog akcionarskog društva AD PIK Pešter Sjenica

20.05.2014

Godišnji konsolidovani izveštaj o poslovanju za 2013. GODINU

Godišnji izveštaj o poslovanju za 2013

08.07.2013

Izveštaj sa održane skupštine akcionara 2013

04.07.2013

Odluke sa Skupštine akcionara 2013

08.07.2013

Izveštaj sa održane skupštine akcionara 2013

04.07.2013

Odluke sa Skupštine akcionara 2013

05.06.2013

Godišnji izveštaj o poslovanju 2012

28.05.2013

PIK Pešter AD Poziv za skupštinu 2013
PIK Pešter AD Odluka OD o sazivanju skupštine 2013
PIK Pešter AD Predlozi Odluka za skupštinu 2013
PIK Pešter AD Izveštaj Odbora direktora 2013
PIK Pešter AD Dopunjen Godišnji izveštaj za 2012.
PIK Pešter AD Dopunjen Konsolidovani Godišnji izveštaj za 2012
PIK Pešter AD Odluka OD o usvajanju ostavke
PIK Pešter AD Zapisnik sa Skupštine 27.06.2012
PIK Pešter AD FORMULAR PUNOMOĆJA ZA GLASANJE
PIK Pešter AD FORMULAR PRISTUPNICE
PIK Pešter AD FORMULAR GLASAČKOG LISTA

09.05.2013

Konsolidovani godišnji izveštaj o poslovanju za 2012
Godišnji izveštaj o poslovanju 2012

18.07.2012

AD PIK PEŠTER konsolidovani godišnji izveštaj o poslovanju za 2011

29.06.2012

Ugovor o organizovanju A.D. PIK Pešter Sjenica
Statut A.D. PIK Pešter Sjenica
Odluke sa

 skupštine akcionara A.D. PIK Pešter Sjenica

12.06.2012

Obaveštenje o broju akcija

04.06.2012

Obaveštenje o prenosu akcija sa pravom glasa

28.05.2012

Obaveštenje od bitnog značaja o posedovanju akcija sa pravom glasa

26.05.2012

Poziv o sazivanju redovne skupštine akcionara
Godišnji izveštaj o poslovanju za A.D. PIK Pešter za 2011. Godinu
Predlog Statuta A.D. PIK Pešter Sjenica
Predlog Ugovora o organizovanju radi usklađivanja sa novim zakonom o privrednim društvima

Objavljeno prethodnih godina

Izvod iz finasijskih izveštaja 2010
Godišnji izveštaj o poslovanju 2010